Wnioski można składać od piątku, 27 marca 2020 r.

Härefall-Fonds o wartości początkowo 1 miliarda euro to szybki środek pierwszej pomocy ze strony rządu dla osób prowadzących działalność, które obecnie nie mają obrotu. Fundusz pokrywa koszty utrzymania tych osób. Pieniądze są jednorazową i bezzwrotną dotacją.