Praca w skróconym wymiarze godzin – ochrona przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy

Praca w skróconym wymiarze godzin to czasowe ograniczenie normalnego czasu pracy i wynagrodzenia z powodu trudności gospodarczych. Celem wprowadzenia skróconego czasu pracy jest tymczasowe obniżenie kosztów pracy przy jednoczesnym utrzymaniu pracowników.

Wprowadzenie modelu pracy w niepełnym wymiarze godzin wymaga:

– porozumienia partnerów społecznych między izbą handlową a związkiem zawodowym,

– porozumienie to jest również porozumieniem zakładowym, w przedsiębiorstwach bez rady zakładowej indywidualne porozumienie,

– zatwierdzenie przez Urząd Pracy (AMS).

Gwarancja wynagrodzenia netto:

  • Pracownicy, których wynagrodzenie brutto jest niższe niż 1.700,- Euro, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 90% wynagrodzenia netto otrzymywanego przed rozpoczęciem pracy w niepełnym wymiarze godzin.
  • W przypadku wynagrodzenia brutto w przedziale od 1.700,- Euro do 2.685,- Euro wartość ta wynosi 85%,
  • W przypadku wynagrodzenia brutto powyżej 2.685,- euro – 80%.

Dodatkowe koszty (do maksymalnej podstawy składki (obecnie 5.370,- Euro) ponosi AMS, a nie pracodawca.

Przykład (wartości przybliżone, bez dodatkowych kosztów pracodawcy)

Pracownik otrzymuje przed wprowadzeniem modelu wynagrodzenie brutto w wysokości
2.000,- Euro (netto 1.500,- Euro). Czas pracy jest skrócony o 50%. Podczas krótkiego czasu pracy pracownik otrzymuje kwotę netto w wysokości 1.275,- Euro (85% dotychczasowego wynagrodzenia netto), brutto około. 1.585,- Euro. Te 1.585,- Euro to 585 Euro więcej niż 50% zredukowanego wynagrodzenia brutto (50% z 2.000 brutto to 1.000 Euro). AMS zwraca pracodawcy te dodatkowe koszty w wysokości 585,- Euro.

Przed rozpoczęciem krótkiego czasu pracy pracownicy muszą, w porozumieniu z pracodawca wykorzystać wszystkie urlopy z poprzednich lat oraz wszystkie nadgodziny (Zeitguthaben).

W czasie trwania skróconego czasu pracy i przez okres jednego miesiąca po jego zakończeniu nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o prace. W szczególnych okolicznościach można odstąpić od obowiązku zatrzymywania zarobków po zakończeniu krótkiego czasu pracy. W przypadku urlopu wypoczynkowego i zwolnienia lekarskiego w trakcie krótkiego czasu pracy, pracownikowi nadal przysługuje pełne wynagrodzenie, jak przed rozpoczęciem krótkiego czasu pracy.

Czas pracy: Normalny czas pracy musi wynosić średnio co najmniej 10% podczas całego krótkiego okresu pracy. Czasami może też być zero. Przykład: Okres skróconego czasu pracy wynosi sześć tygodni: 5 tygodni 0%, 1 tydzień 60%. Praca w godzinach nadliczbowych podczas krótkiego czasu pracy jest możliwa. Normalny czas pracy może być zmieniony podczas krótkiego czasu pracy w porozumieniu z radą zakładową, w przedsiębiorstwach bez rady zakładowej z pracownikiem. Przedsiębiorstwa nieposiadające rady zakładowej muszą poinformować o tym Urząd Pracy i Izbę Handlową z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

Składki na ubezpieczenie społeczne mają być płacone na podstawie wynagrodzenia przed rozpoczęciem krótkiego czasu pracy. AMS zwraca pracodawcy dodatkowe koszty juz od pierwszego miesiąca.

Czas trwania:

Praca w skróconym wymiarze godzin może być uzgodniona maksymalnie na 3 miesiące W razie potrzeby możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 miesiące.

Procedura:

  1. Krok: Informacja do Urzędu Pracy o potrzebie wprowadzenia modelu pracy w skróconym wymiarze godzin
  2. Krok: Uzgodnienie z pracownikiem
  3. Krok: Wysłanie dokumentów do AMS

W ciągu 48 godzin AMS przysyła informacje zwrotne w sprawie zatwierdzenia, potrzeby poprawy lub odrzucenia wniosku.


Nota prawna

Informacje i treści prezentowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Osoby lub firmy zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących tematów opisanych na stronie prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią MKCh Bilanzbuchhaltung e.U.. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieaktualność lub niekompletność zawartych informacji i jakiekolwiek szkody wynikające z oparcia się na tych informacjach.

Strona internetowa stanowi własność intelektualną Kancelarii MKCh Bilanzbuchhaltung e.U. i podlega ochronie przez prawo autorskie. Informacje zawarte na stronie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. W szczególności nie mogą być kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii MKCh Bilanzbuchhaltung e.U.