Z dniem 01.07.2021 wchodzi w Unii Europejskiej w życie tzw. pakiet e-commerce. Będzie on miał w szczególności wpływ na sprzedaż wysyłkową do innych krajów UE

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wprowadzone zostaną nowe limity sprzedaży wysyłkowej (zamiast sprzedaży wysyłkowej pojawi się nowy termin wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO). Obowiązywać będzie jednolity próg sprzedaży w wysokości 10.000 euro rocznie. Ten próg obowiązywać będzie dla wszystkich krajów łącznie, a nie jak dotychczas dla każdego kraju odrębnie.

Limit 10.000 euro jest stosunkowo niski. Wliczanie do tego limitu całości sprzedaży do innych krajów UE spowoduje, że znaczna liczba firm, która dotychczas zgłaszała i płaciła VAT w kraju siedziby firmy, będzie musiałaby zgłosić VAT w każdym kraju UE, do którego wysyłane będą przesyłki w ramach WSTO. Aby ułatwić sprzedawcom wysyłanie potrzebnych deklaracji, bez konieczności rejestrowania się w kilku a nawet kilkunastu krajach, wprowadzono procedurę specjalną OSS (one stop shop).

Procedura OSS, polega na tym, że w kraju identyfikacji wykazuje się i odprowadza podatki obliczone według stawek innych krajów. Podatek ten wpłaca się do swojego urzędu a potem następuje rozliczenie między krajami państw członkowskich. Deklarację składa się zatem tylko w kraju siedziby, bez potrzeby rejestracji w każdym kraju z osobna.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z procedury OSS, to wszystkie sprzedaże WSTO należy deklarować w tej procedurze. Nie można stosować procedury OSS dla wybranych krajów UE i równocześnie dokonywać rejestracji VAT na dotychczasowych zasadach dla innych krajów UE.

Minusem procedury OSS jest brak możliwości rozliczenia podatku naliczonego od zakupów. Taki podatek można wprawdzie odzyskać, ale w procedurze VAT-Ref.

Dla przedsiębiorców, którzy już wcześniej byli zarejestrowani w Austrii do celów VAT możliwe są dwa warianty:

– wyrejestrowanie z obowiązku składania deklaracji w Austrii i zarejestrowanie się do OSS w kraju siedziby firmy

– kontynuacja składania deklaracji VAT w Austrii bez konieczności wyrejestrowywania się.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia z naszej strony w wyżej wymienionych kwestiach, w szczególności w przypadku decyzji o wyrejestrowaniu się z VAT’u w Austrii prosimy o kontakt.